Jenaplan...wat is dat dan?

In het Jenaplanonderwijs staat het kind centraal. Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. In het Jenaplanonderwijs krijgen kinderen de ruimte zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Zij mogen verschillend zijn, het doel is dat de kinderen van de verschillen en van elkaar leren en dat ze verschillen leren respecteren. Een Jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leraren en ouders.

Wij werken met zogenaamde stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen van twee leerjaren. Voor deze samenstelling is bewust gekozen. Er zijn hierdoor grotere verschillen in een groep, waarvan de kinderen kunnen leren. Kinderen kunnen zelf kiezen of ze met oudere of met jongere kinderen omgaan en de oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Na een jaar verschuiven de posities in de groep en worden de jongsten de oudsten en de oudtsne in hun nieuwe groep weer de jongsten. Zo doen zij ook belangrijke sociale ervaringen op.

Het onderwijs op een Jenaplanschool bestaan uit vier zogenaamde basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. Dat zijn a.h.w. de vier acticiteiten waarin mensen samen leven en leren. De groepsleider is de spil in de stamgroep. Hij of zij houdt alle ontwikkelingen bij en begeleidt de kinderen op hun weg naar zelfstandigheid. Ook springt de groepsleider goed in op de belevingswereld en belangstelling van de kinderen. De leerstof op een Jenaplanschool komt uit de leefwereld van de kinderen en uit het cultuurgoed van de maatschappij.Hierdoor wordt een goed leef- en leerklimaat gecreëerd, waarbinnen de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wereldorientatie is het hart van het Jenaplanonderwijs. Kinderen maken kennis met de cultuur, natuur en samenleving. Ze leren daarvoor, binnen hun mogelijkheden, verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, elkaar en de omgeving. Mee te denken en als het kan mee te beslissen. Op De Driehoek werken we in wisselende projecten, bijv.  Ik en mijn omgeving, klimaat en aarde, Grieken en Romeinen, kunst enz. De kinderen gaan aan de slag met (onderzoeks)vragen en proberen op verschillende manieren tot een antwoord te komen. Regelmatig sluiten wij deze projecten af met presentaties, waarbij ook ouders welkom zijn.

Wij vinden het contact met ouders heel belangrijk. Wie met een vraag of zit, een opmerking of een idee heeft, kan na schooltijd altijd even bij de groepsleider van het kind terecht. 

Filmpje van de Jenaplan Vereniging: klik hier

Op de website van de Nederlandse Jenaplanvereniging kunt u nog veel meer achtergrondinformatie vinden.