Over Kindercampus De Driehoek

Openbaar én Jenaplanonderwijs


Onze school staat in de wijk Sterrenburg en valt onder stichting OPOD; Openbaar Primair Onderwijs in Dordrecht. In het openbaar onderwijs zijn alle kinderen welkom; ongeacht hun culturele of godsdienstige achtergrond. Openheid, respect en pluriformiteit zijn belangrijke kenmerken binnen onze scholen. Onze groepsleiders leren hun leerlingen goed lezen, schrijven en rekenen en zetten zich daarnaast in om de kinderen te leren omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en samenwerking. De mogelijkheid tot het maken van een eigen vrije keuze is wat het openbaar onderwijs onderscheidt. Openbaar Onderwijs is voor iedereen!

In het Jenaplanonderwijs staat het kind centraal. Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. In het Jenaplanonderwijs krijgen kinderen de ruimte zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Zij mogen verschillend zijn, het doel is dat de kinderen van de verschillen en van elkaar leren en dat ze verschillen leren respecteren. Het Jenaplanonderwijs is ook gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van de standaard schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren in een Jenaplanschool veel door deel te nemen aan de zogenaamde basisactiviteiten, spreken/communiceren, spelen, werken en vieren. De leerstof van een Jenaplanschool komt uit de leefwereld van de kinderen en uit het cultuurgoed van de maatschappij.

Wij vinden het contact met ouders heel belangrijk. Wie met een vraag of zit, een opmerking of een idee heeft, kan na schooltijd altijd even bij de groepsleider van het kind terecht.

Filmpje van de Jenaplanvereniging (NJPV): klik hier

Op de website van de Nederlandse Jenaplanvereniging kunt u nog veel meer achtergrondinformatie vinden.