Schooltijden

Op De Driehoek draaien we een continurooster. Dat houdt in dat alle kinderen in de middagpauze op school eten. De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk.

Schooltijden

Groep 1 t/m 8: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 14.00 uur

Lunchtijden en pauze

Alle groepen eten tussen  11.30 en 13.00 uur met de groepsleider in de klas.

Ochtendpauze

Voor de groepen 3 t/m 8 is er een ochtendpauze van een kwartier tussen 10.00-10.30 uur.